Cenník betónovej zmesi /od 1.5.2020/

Pevnostná trieda betónu Kamenivo
Max. frakcia kameniva
Cena za 1m3 betónu
€/m3 bez DPH
C 12/15 Dmax 22 46,-
C 16/20 Dmax 22 49,-
C 16/20 Dmax 16 51,-
C 20/25 Dmax 16 54,-
C 25/30 Dmax 16 58,-
C 30/37 Dmax 16 63,-

 

Doplňujúce informácie

Cena dopravy zahrňuje nakládku na betonárke, dopravu na miesto určenia, vykládku do 15 minút pre auto domiešavač 5m3 a cestu späť.

Za každých 15 minút naviac sa bude účtovať – auto domiešavač 5m3 – 5,00 €.

U všetkých auto domiešavačov je potrebné zaistiť bezproblémový príjazd k miestu určenia.

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH.

Cena dopravy

KM
pásmo
Cena
€/km
0 – 2 10.00,-
3 13.00,-
4 16.00,-
5 19.00,-
6 22.00,-
7 25.00,-
8 28.00,-
9 31.00,-
10 34.00,-
11 37.00,-
12 40.00,-
13 43.00,-
14 46.00,-
15 49.00,-
16 52.00,-
17 55.00,-
18 58.00,-
19 61.00,-
20 64.00,-